Učebnice

Aktuálně používáme se studenty tyto učebnice:
  • New English File
  • Cutting Edge
  • Interchange
  • Step By Step
  • English grammar in use
  • New Success at FCE
  • Get, Set, Go
  • Pebbles
  • Look

Výběr učebnice záleží na osobní dohodě se zákazníkem.
Součástí ceny za kurz jsou i různé doplňující, procvičovací a poslechové materiály.